FMD
Privacyverklaring

Privacyverklaring FMD BV
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die
FMD biedt.
Respect voor de privacy van onze cliënten en opdrachtgevers ziet FMD als een maatschappelijke en professionele plicht.
Voor administratieve en belastingtechnische zaken heeft FMD (minimale) persoonsgegevens nodig.
Hierin volgt FMD de AVG, de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens.
‘Persoonsgegevens’ zijn alle gegevens die een mens identificeren als individu.


Gegevens die hier onder vallen zijn:
- naam
- adres
- e-mailadres
- telefoonnummer
- bankrekeningnummer
- etc.

Omgang persoonsgegevens
Voor het opstellen van offertes en facturen hebben wij persoonsgegevens nodig. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de specifieke doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.
FMD verkoopt geen gegevens door aan derden, noch geeft zij deze weg tegen wederdiensten. Aan FMD verstrekte gegevens blijven intern.
Bij samenwerking of doorverwijzen naar collega’s of sectorgenoten vraagt FMD toestemming voor het doorsturen van de benodigde gegevens aan deze derden.
FMD bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht van kracht is die FMD noodzaakt de gegevens langer te bewaren.
Adresgegevens van offertes en facturen worden niet opgenomen in een externe database. Facturen en offertes worden onder de wettelijke termijn van 7 jaar elektronisch bewaard.
De gegevens worden zo optimaal mogelijk beveiligd tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. De gegevens worden bewaard in een Apple omgeving met passwords
op hard- en software, met actuele virus- en malwarebescherming. Ze worden dagelijks gesynchroniseerd naar de beveiligde omgeving van Apple iCloud.
AVG geeft de cliënt en opdrachtgever het recht om deze gegevens in te zien, aan te passen, te blokkeren of te laten verwijderen binnen de regels van Nederlandse wetgeving.

Bij opmerkingen/vragen over deze privacyverklaring of eigen gegevens kunt u contact opnemen met FMD via info@fmd.works

Opgesteld op 24 mei 2018.

FMD BV
Panoven 23
3401RA IJsselstein

KVK nummer 63980959